Efekty naszej pracy

Unikalna strategia Google Ads gwarancją sukcesu

  • Kampanie prowadzimy od 4 listopada 2019 roku.
  • Miesięczny budżet wynosi 5 tys. PLN.
  • Po 9 miesiącach trwania kampanii przychody ze sprzedaży sięgają 937 tys. PLN.
  • Zwrot z inwestycji (ROAS) jest na poziomie 2 637%.
  • W witrynie sklepu odnotowano 183,9 tys. kliknięć, a koszt pojedynczego kliknięcia wynosił średnio 20 groszy.
  • Przez czas trwania kampanii sfinalizowano 260 transakcji, o średniej wartości 3 603 PLN.