Polityka prywatności

Ochrona prywatności

Netmove zapewnia wszystkim odwiedzającym stronę firmową odpowiednią ochronę prywatności. W niniejszym dokumencie wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony filmowej. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 marca 2024 roku.

 

DEFINICJE 

My/Administrator: Netmove z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Marczukowskiej 6 15-724, Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem 0000507072, identyfikująca się numerami NIP: 5423237189, REGON: 200849835 zwana w dalszej części dokumentu Netmove.

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adresy IP urządzenia, adresy e-mail, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii. 

Polityka: niniejsza „Polityka prywatności”, znajdująca zastosowanie do strony firmowej wyświetlanej na urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych. Ma także zastosowanie przy realizowaniu działań marketingowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Strona firmowa: jest to strona internetowa prezentująca usługi Administratora oraz pozwalająca na nawiązanie z nim bezpośredniego kontaktu w wybrany sposób przez Użytkownika.

Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę firmową.  

Zaufani Partnerzy: podmioty, z którymi Administrator współpracuje tworząc Stronę firmową, w tym reklamodawcy, pośrednicy, podmioty działające na rynku e–commerce, firmy badawcze, z uwzględnieniem podmiotów pełniących rolę współadministratorów; Administrator podejmuje współpracę z partnerami rekomendowanymi przez międzynarodową organizację Interactive Advertising Bureau (Zaufani Partnerzy IAB), partnerami Google lub innymi partnerami; aby zapoznać się z listą Zaufanych Partnerów skorzystaj z Przycisku „Ustawienia prywatności”.

Współadministrator: współpracujący z Administratorem podmiot, z którym Administrator wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych. 

Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie Danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Przycisk „Ustawienia prywatności”: udostępniony przez Administratora przycisk lub odnośnik umożliwiający wywołanie okna z funkcjonalnościami, za pomocą których Użytkownik może zadecydować o procesach przetwarzania swoich Danych osobowych przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów w tym: udzielić zgody na przetwarzanie Danych, odmówić jej udzielenia, ograniczyć jej zakres np. do określonych celów lub określonych podmiotów, zgodę wycofać, jak również, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Danych w oparciu o uzasadniony interes danego administratora; Przycisk „Ustawienia prywatności” odnajdziesz na Stronie firmowej.

W związku z korzystaniem z naszej Strony firmowej zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Twoich Danych osobowych. 

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Twoje Dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy odwiedzasz naszą Stronę firmową (także, jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzamy je w następujących celach: 

 • udostępniana treści gromadzonych na Stronie firmowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do prawidłowego wykonania umowy, której Użytkownik Strony firmowej jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw; 
 • marketingowych naszych oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w sekcji MARKETING. 

Twoja aktywność na Stronie firmowej, w tym Twoje Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych Danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa i sprawnego działania naszych usług. 

 

Formularze kontaktowe 

Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne. 

Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane: 

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie Danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Strony firmowej, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności. 

MARKETING 

Twoje Dane osobowe przetwarzamy w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 

 • wyświetlaniu ci treści marketingowych niezależnych od Twoich preferencji (w tym reklama standardowa); 
 • wyświetlaniu ci treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna); 
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera); 
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). 

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy Profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych oceniamy Twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy Twoich zachowań na przyszłość. 

 

Reklama standardowa 

Reklama standardowa jest to reklama niezależna od preferencji użytkownika. W przypadku emisji takiej reklamy Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na realizacji umów z naszymi kontrahentami. 

 

Reklama behawioralna 

Reklama behawioralna jest to reklama, która jest dopasowana do preferencji użytkownika. Wyświetlenie Ci reklamy behawioralnej opiera się m.in. na Profilowaniu, czyli wykorzystaniu Twoich Danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Profilowanie dla celów marketingowych przez nas ma miejsce pod warunkiem, że wyrazisz zgodę (tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda ta jest dobrowolna. Zgoda może być wyrażona także poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlonym w oknie w procesie zbierania zgód. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność Profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem. Aby sprawdzić na jakiej podstawie nasi Zaufani Partnerzy dokonują Profilowania dla celów marketingowych zapoznaj się z informacjami udostępnionymi przez nich w ich politykach prywatności lub w ramach Listy Zaufanych Partnerów, którą  odnajdziesz korzystając z Przycisku „Ustawienia prywatności”. Aby zmienić ustawienia prywatności dotyczące reklamy behawioralnej dla nas lub dla Zaufanych Partnerów, skorzystaj z Przycisku „Ustawienia prywatności” albo skontaktuj się z nami zgodnie z Danymi podanymi na Stronie firmowej. 

 

Newsletter 

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, świadczymy usługę newslettera. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się na newsletter (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera. 

 

Dane osobowe są przetwarzane: 

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
 • w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym Profilowania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu naszych usług i produktów oraz usług i produktów naszych partnerów; 
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw.

 

Marketing bezpośredni 

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem poczty e-mail wymaga Twojej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie.  Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania Twoich Danych w celach marketingu bezpośredniego przed jej cofnięciem. Aby cofnąć zgodę skorzystaj z udostępnionych przez nas funkcjonalności albo skontaktuj się z nami zgodnie z Danymi podanymi w Serwisie.   

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki. 

Na Stronie firmowej wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi m.in. na udostępnienie treści publikowanych na Stronie firmowej w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie wtyczek powoduje, że Strona firmowa otrzymuje informacje o korzystaniu ze Strony firmowej przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym.  

W zakresie, w jakim korzystamy z narzędzia Facebook (np. poprzez umieszczenie na stronie wtyczki: „Lubię to” czy „Udostępnij”), dochodzi do współadministrowania Danymi osobowymi Użytkowników pomiędzy  nami oraz Facebook Ireland Limited. 

Więcej informacji o Facebook i uzgodnieniach pomiędzy współadministratorami (w tym zakresach ich odpowiedzialności) możesz znaleźć na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Strony firmowej. 

 

Dbając o prywatność naszych Użytkowników wdrożyliśmy oprogramowanie, którego celem jest zapobieganie zapisywaniu cookies, na których stosowanie Użytkownik nie wyraża zgody (w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika).  

Informujemy także, korzystając z plików cookie i przetwarzając w tym zakresie Dane w celach analitycznych, jak również marketingowych korzystamy między innymi z usług Google (np. Google Analytics – w celach analitycznych, czy AdSense, Google Ads – w celach marketingowych). Więcej informacji o tym jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z jego usług znajdziesz na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

Cookies Strony firmowej 

Wykorzystujemy tzw. cookie strony firmowej przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz pamiętania zalogowania, poprawy jakości naszych usług. W związku z tym, wraz z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystamy z plików cookie i technologii LocalStorage, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). 

Pliki cookie wykorzystywane w tym celu obejmują: 

 • pliki cookie z Danymi wprowadzanymi przez ciebie (ang. user input cookies); 
 • uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies); 
 • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 
 • sesyjne pliki cookie w tym odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza video), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); 
 • trwałe pliki cookie służące do personalizacji Twojego interfejsu (ang. user interface customization cookie), 
 • pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki Danych, w tym cookies: Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Strony firmowej przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony firmowej). 

 

Cookies marketingowe

My oraz nasi Zaufani Partnerzy wykorzystujemy również pliki cookie do celów marketingowych. W tym celu my oraz nasi Zaufani Partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem Danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania Twojej zgody.  

 

Jak zarządzać plikami cookie?  

Ustawienia niektórych plików cookie zależą od Ciebie. Aby zdecydować o plikach cookie skorzystaj z Przycisku „Ustawienia prywatności”, a jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi na Stronie firmowej.   

Możesz też w każdym czasie zmienić ustawienia w zakresie cookies, w tym ograniczyć lub wyłączyć ich stosowanie za pomocą ustawień przeglądarki. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony firmowej, a wycofanie zgody nie wpływa na legalność działań podejmowanych w okresie, gdy zgoda była wyrażona. 

Informujemy, że niektórzy nasi Zaufani Partnerzy zobowiązali się do stosowania aktów samoregulacji w zakresie reklamy behawioralnej. Więcej informacji na temat zasad wynikających z tych aktów, w tym opis tzw. mechanizmu opt-out umożliwiającego użytkownikowi wyłączenia zbierania danych na temat jego zachowania w internecie i wykorzystania ich do celów dopasowania reklam, znajduje się na stronach: https://www.youronlinechoices.com/pl/, https://www.networkadvertising.org 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania Danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia Danych. 

Okres przetwarzania Danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

 

TWOJE PRAWA 

Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści Twoich Danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W zakresie, w jakim Twoje Dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zmienić ustawienia prywatności, wyrazić zgodę lub ją wycofać skorzystaj z Przycisku „Ustawienia prywatności” albo skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi na Stronie firmowej. 

 

Prawo do sprzeciwu 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych: 

 • w celu marketingu bezpośredniego; 
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych jest nasz uzasadniony interes (np. nasze cele marketingowe, statystyczne, analityczne), tj. gdy Twoje Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; 

Aby zgłosić sprzeciw skorzystaj z Przycisku „Ustawienia prywatności” albo skontaktuj się z nami zgodnie z danymi podanymi na Stronie firmowej. 

 

ODBIORCY DANYCH 

W związku z realizacją naszych usług Twoje Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom, które są z nami powiązane.

O ile wyrazisz taką zgodę, Twoje Dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych. 

Twoje Dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Możliwe jest, że przekażemy Twoje Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, tylko gdy zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Twoich Danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez: 

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. 

Na Twoje żądanie udostępnimy ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na nasze zlecenie.

 

DANE KONTAKTOWE 

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@netmove.pl lub pisemnie na adres: ul. Marczukowska 6, 15-724 Białystok

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na wskazany powyżej adres e-mail. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie udostępnianych przez nas usług lub funkcjonalności możesz skontaktować się z naszymi specjalistami poprzez adres e-mail: biuro@netmove.pl

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 1 marca 2024 r.