SKUTECZNA KAMPANIA GOOGLE ADS

Ilość kliknięć w reklamę a poziom CPC

  • Łączna liczba kliknięć w reklamy wyniosła 44,8 tys.
  • Średni koszt pojedynczego kliknięcia na przestrzeni całej współpracy wyniósł 31 groszy.
  • Łączna kwota inwestycji w kampanię Google Ads była na poziomie 13,8 tys. złotych.
CASE STUDY

Efekty naszej pracy w liczbach

  • Liczba transakcji, które zostały dokonane po kliknięciu użytkowników w reklamę wyniosła 696.
  • Średnia wartość produktów zamówionych z kampanii Google Ads wyniosła 179 zł.
  • Przychody osiągnięte dzięki Google Ads wyniosły ponad 125 tys. zł.
  • Wskaźnik zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS) osiągnął poziom 909%, co oznacza, że za każdą złotówkę wydaną na reklamę do e-sklepu klienta wraca 9 zł.