Case study

Cierpliwość popłaca,
także w SEO!

Dzięki odpowiednio zaplanowanej strategii, rok do roku zwiększamy ilość i wartość transakcji oraz ruch organiczny w sklepie naszego klienta. To dowód na to, że odpowiedni plan i jego konsekwentna realizacja przynosi doskonałe efekty!

Porównanie wskaźników na e-sklepie: grudzień - maj 2022 vs grudzień - maj 2021
Cierpliwość popłaca

Wzrosty na e-sklepie

Na prezentowanych wykresach widać poprawę następującą zarówno w ruchu, jak i transakcjach dokonywanych w sklepie internetowym.

W analizowanym okresie czasu (grudzień – maj 2021 vs. grudzień – maj 2022) udało się nam osiągnąć wzrosty w witrynie, zarówno pod kątem ruchu, wartości oraz ilości dokonywanych transakcji.