Wyniki kampanii Google Ads

Pokażemy światu mocne strony Twojej działalności!

Potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu biznesu? Napisz do nas!

  • Kampanie prowadzimy od 4 stycznia 2020 roku.
  • Miesięczny budżet wynosi 1 tys. PLN.
  • Przy takim poziomie kosztów po 7 miesiącach trwania kampanii przychody ze sprzedaży sięgają poziomu 98 tys. PLN.
  • Zwrot z inwestycji (ROAS) jest na poziomie 1 525%.
  • W witrynie sklepu odnotowano 39,1 tys. kliknięć, a koszt pojedynczego kliknięcia wynosi średnio 16 groszy.
  • Przez czas trwania kampanii sfinalizowano 358 transakcji, o średniej wartości 274 PLN.