Wyniki kampanii SEO

Z Google Ads możemy wszystko!

Odnieś sukces mimo wszystko! Napisz do nas i zacznij zarabiać bez względu na okoliczności!

  • Kampanie prowadzimy od 7 lutego 2020 roku.
  • Miesięczny budżet wynosi 1 tys. PLN.
  • Przy takim poziomie kosztów po 6 miesiącach trwania kampanii przychody ze sprzedaży sięgają 50,1 tys. PLN
  • Zwrot z inwestycji (ROAS) jest na poziomie 960%.
  • Cały czas optymalizujemy kampanię, w związku z czym czynnik ROAS w ostatnim miesiącu jej trwania wzrósł do poziomu 1 472%.
  • W witrynie sklepu odnotowano 14,5 tys. kliknięć, a koszt pojedynczego kliknięcia wynosi średnio 36 groszy.
  • Przez czas trwania kampanii sfinalizowano 59 transakcji, o średniej wartości 850 PLN.