Kampania SEO dla branży sportowej

Google Ads pomoże
Ci odnieść sukces!

Nie licz na jednorazowy sukces – napisz do nas i zapewnij sobie stabilne miejsce wśród najlepszych!

  • Kampanie prowadzimy od 21 lutego 2020 roku.
  • Miesięczny budżet wynosi 1,3 tys. PLN.
  • Przez ostatnie 6 miesięcy przychody ze sprzedaży wyniosły 78,6 tys. PLN.
  • Zwrot z inwestycji (ROAS) osiągnął poziom 1 012%.
  • W witrynie sklepu odnotowano ponad 35,3 tys. kliknięć, a koszt pojedynczego kliknięcia wynosił średnio 22 grosze.
  • Przez 6 miesięcy sfinalizowano 491 transakcji, których średnia wartość wynosiła 160 PLN.